Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

Odluke predsjednika suda povodom novonastale epidomiološke situacije

07.04.2020.


Povodom aktuelne epidemiološke situacije u vezi sa korana virusom (COVID 19 ),a postupajući po obavještenju Ministarstva pravde Republike Srpske broj:08.020/S1-1/2020 od 16.03.2020.god. po preporuci Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH upućenoj pravosudnoj zajednici od 15.03.2020.god., te preporukama Štaba za vanredne situacije Grada Trebinje, obavještavaju se stranke da se otkazuju sva ročišta dok traje vanredno stanje, izuzev ročišta za koja je zakonom propisano da su hitne ili neodložne prirode.

Takođe, obavještavaju se stranke da se u naznačenom periodu skraćuje radno vrijeme suda i da će isto trajati od 8,00 do 13,00 časova.

Otprema pismena će se vršiti putem pošte, a za sve informacije stranke se mogu obratiti sudu putem telefona broj: 059/274-440 ili 059/274-450 kao i putem mail-a:osudtb@teol.net 

Sva pravna lica koja se jave sa podnescima za ovaj sud upućiju se da iste dostave putem pošte, a fizička lica se mole da podneske upućuju  putem pošte, faksa ili putem mail-a.

Hvala na razumjevanju!

Predsjednik suda Milan Bosić


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh