• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Plaćanje sudske takse

  14.02.2014.

  OBAVEZNO PLAĆANJE SUDSKE TAKSE

  PRILIKOM  PODNOŠENJA TUŽBE, PODNESKA ILI PRIJEDLOGA

   

  U skladu sa važećim Zakonom o sudskim taksama Republike Srpske (Službeni glasnik RS broj: 73/08 i 49/09 i 67/13), stranke su dužne da prilikom podnošenja tužbe, prijedloga ili podneska, obavezno podnesu sudu i dokaz o uplaćenoj sudskoj taksi ili  zahtjev za oslobađanje plaćanja sudske takse, uz koji se prilažu i dokazi o imovnom stanju podnosioca zahtjeva u skladu sa članom 13. ovog Zakona.

   

  Tarifnim brojem 1. navedenog Zakona propisano je da se za tužbu, protivtužbu, te prijedlog za ponavljanje postupka, plaća taksa prema vrijednosti spora i to:

  -do 1.500 KM – 50 KM

  -preko 1.500 KM do 3.000 KM – 100 KM

  -preko 3.000 KM do 10.000 KM – 200 KM

  -preko 10.000 KM do 50.000 KM – 500 KM

  -preko 50.000 KM do 100.000 KM – 1.000 KM

  -preko 100.000 KM – 1% na označenu vrijednost spora, ali ne više od 10.000 KM.

   

  Za pojedine vrste parničnih sporova utvrđene su posebne takse i to:

  -za tužbu za utvrđivanje i osporavanje očinstva - 50 KM

  -za tužbu za razvod ili poništenje braka - 200 KM

  -za tužbu zbog smetanja posjeda - 50 KM

  -za tužbu zbog iseljenja - 100 KM

  -za tužbu zbog otkaza ugovora o zajmu ili zakupu stvari i poslovnih prostorija - 200 KM

  -za prijedlog da se dozvoli izvršenje ili obezbijeđenje ili izda privremena mjera, za prijedlog za povrat u prijašnje stanje, za prijedlog za obezbijeđenje dokaza prije pokretanja parnice – plaća se polovina takse propisane tarifnim brojem 1.

   

  U vanparničnim postupcima, taksa na prijedlog kojim se pokreće postupak, osim posebno utvrđenih vrsta postupaka predviđenih tarifnim brojem 9-13, iznosi 60 KM

  -taksa na prijedlog za sastavljanje sudskog testamenta, sastavljanje sudskog testamenta, prijedlog kojim se traži čuvanje testamenta u sudu, opoziv testamenta sastavljenog pred sudijom, prijedlog kojim se traži vraćanje testamenta koji se nalazi na čuvanju kod suda, vraćanje testamenta koji se zamjenjuje, iznosi 50 KM

  -taksa na prijedlog za uređenje međa, iznosi 100 KM

   

  Sudska taksa se uplaćuje na žiro račun budžeta Republike Srpske uz navođenje sljedećih podataka:

  Žiro račin broj:551-001-00008915-56,

  Primalac: Budžet Republike Srpske,

  Vrsta prihoda: 722211

  Fizičko lice: Jedinstveni matični broj

  Pravno lice: Identifikacioni broj

  Šifra budžetske organizacije: 1069001

  Opština: 107

   

  • 1 - 1 / 1
  • 1