• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Upute građanima
 • Ovjere i prepisi

  Ovjere i prepisi u Osnovnom sudu u Trebinju

  09.10.2009.

  U sudu se trenutno vrši ovjera isprava namijenjenih za upotrebu u inostranstvu APOSTILLE pečatom i ovjera ugovora o otkupu stanova koja će se vršiti do promjene Zakona o privatizaciji stanova.

  Ovjera se vrši u kancelariji za ovjere (prizemlje zgrade Osnovnog suda u Trebinju, kancelarija br. 04).

  Sve ostale ovjere i obrade vrše notari, u skladu sa Zakonom o notarima.

  Prije dolaska u Sud ponijeti:
  - ličnu kartu ili putnu ispravu,
  - original isprave koju želite da ovjerite,
  - prevod originala isprave na jeziku države u kojoj će se koristiti,
  - potreban broj kopija isprava koju želite ovjeriti.
  Prevod trebate sačiniti kod ovlaštenog sudskog tumača. Spisak (lista) sudskih tumača za sve jezike nalazi se u Sudu i na web stranici suda.

  Nakon što ste pribavili isprave donesite ih u Sud i predajte referentu za ovjeru isprava. Referent Suda će Vam pomoći i da sačinite zahtjev za ovjeru. Uredno predati zahtjev će se obraditi istog dana. 
  Za jedan primjerak dokumenta koji želite ovjeriti uplaćujete sudsku taksu u iznosu od 15,00 KM.
  Taksu možete uplatiti u banci ili pošti na:
  Žiro-račun broj: 551 001 0000 891 556
  Poziv na broj: 000000000,
  Vrsta prihoda 722211,
  Ppština 107,
  Budžetska organizacija 1069001.

  Cijena ovjere ugovora o otkupu stana je 105,00 KM.

  Sve dodatne informacije možete dobiti direktno od referenta za ovjere.

  699 PREGLEDA
  Prateći dokumenti
 • Nadovjera-apostille pecat
  • 1 - 1 / 1
  • 1