• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Trebinju

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Rad suda
 • Organizacija suda
 • Sudska odjeljenja

  Sudska odjeljenja

  09.10.2009.

  Unutrašnjom organizacijom suda obezbjeđuje se raspodjela poslova na odgovarajuće unutrašnje organizacione jedinice na principu funkcionalno srodnih i međusobno povezanih poslova na način kojim se osigurava:

  - zakonito, stručno, efikasno i racionalno vršenje poslova i zadataka,
  - puna uposlenost radnika i maksimalno korištenje stručnih znanja i drugih radnih sposobnosti radnika,
  - efikasno rukovođenje, koordiniranje rada i nadzor nad obavljenjem
    poslova,
  - lična odgovornost za obavljenje poslova,
  - praćanje i proučavanje sudske prakse,
  - primjena savremenih metoda rada i obezbjeđenje strankama da na
    brz i efikasan način ostvare svoja prava i pravne interese koja im po zakonu pripadaju,
  - primjena principa javnosti u skladu sa zakonom
  - ostvarivanje saradnje sa drugim subjektima u cilju omogućavanja stručnog obrazovanja i usavršavanja radnika

  Za vršenje poslova kojima se osiguravaju uslovi za pravilan i zakonit rad suda obrazuju se slijedeće organizacione jedinice:
  1. Organizaciona jedinica sudijskih poslova
  2. Odjeljenje sudske uprave
  3. Odjeljenje za administrativno-tehničke, računovodstvene i pomoćno-tehničke poslove

  4. Odjeljenje suda u Nevesinju
  Poslove iz djelokruga rada organizacione jedinice sudijskih poslova obavljaju:
  a) krivično i prekršajno odjeljenje
  b) građansko i privredno odjeljenje

  542 PREGLEDA
  • 1 - 1 / 1
  • 1