Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

Kako izvaditi uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka?

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije iz krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Trebinju.
Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse predaje se neposredno na pult pisarnice u prizemlju zgrade suda, kancelarija br.02.
Uvjerenje sa podacima ovog suda isti dan se nose na upisnik Okružnog suda u Trebinju u koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh