Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Instrukcija za plaćanje sudske takse iz inostranstva

15.03.2017.

 

Detaljne informacije o načinu plaćanja sudske takse iz inostranstva možete naći u pratećem dokumentu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako pokrenuti postupak zaostavštine

11.12.2009.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako sastaviti testament?

26.11.2009.

Kako sastaviti testament?

Da bi sud brzo i pravilno sastavio sudski testament, potrebno je da prilikom dolaska u sud  ponesete vašu ličnu kartu ili putnu ispravu  i napravite zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta.

Uz zahtjev za sastavljanje sudskog testamenta potrebno je navesti ime i prezime, adresu te predmet testamenta.

Ukoliko se radi o nekretnini, ponesite dokaz o vlasništvu na nekretninama.

Uplatite taksu u iznosu koji će vam odrediti postupajući sudija.

Sačinjeni testament možete lično čuvati a možete ga, na pismeni zahtjev, deponovati i u sudu.

 


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako doći na razgovor kod Predsjednika suda?

Predsjednik Osnovnog suda u Trebinju prima stranke četvrtkom u periodu od 11.00 do 13.00 časova.
Stranke koje žele prijem kod predsjednika Osnovnog suda u Trebinju treba da podnesu pismeni zahtjev na portirnici suda. Zahtjev treba sadržavati obrazloženje razloga za prijem kod predsjednika suda, sa eventualnom naznakom broja predmeta ili naznakom imena stranaka na koje se predmet odnosi.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako izvaditi uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka?

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje se na osnovu evidencije iz krivičnog  upisnika Osnovnog suda u Trebinju.
Čitko popunjen obrazac, taksiran sa 15,00 KM sudske takse predaje se neposredno na pult pisarnice u prizemlju zgrade suda, kancelarija br.02.
Uvjerenje sa podacima ovog suda isti dan se nose na upisnik Okružnog suda u Trebinju u koji izdaje konačno uvjerenje o tome da li se protiv podnosioca zahtjeva (fizičkog lica) vodi ili ne vodi krivični postupak.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh