Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

Događaji

   1 - 6 / 40  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

10.04.2020.

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

Potpisivanjem Sporazuma do bolje sudske prakse

Sporazum o saradnji o zajedničkoj realizaciji projektnih aktivnosti u okviru Projekta „Izgradnja efikasnog pravosuđa u službi građana“, koji finansira Evropska unija (EU), zaključen je danas između Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (VSTV BiH), Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine, Vrhovnog suda Republike Srpske, Apelacionog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine i Suda Bosne i Hercegovine.

24.04.2019.

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

02.04.2019.

Četvrti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Četvrti regionalni forum o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu

Delegacija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH i Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovala je u radu Četvrtog regionalnog foruma o vladavini prava za Jugoistočnu Evropu koji je održan 17. i 18. marta 2017. godine u Tirani, Albanija, u organizaciji AIRE Centra i Civil Rights Defenders.

27.04.2017.

38. sastanak Evropskog koordinacionog komiteta za dokumentaciju ljudskih prava (ECCHRD)

38. sastanak Evropskog koordinacionog komiteta za dokumentaciju ljudskih prava (ECCHRD)

Predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a učestvovao je na 38. godišnjem sastanku Evropskog koordinacionog komiteta za dokumentaciju ljudskih prava (ECCHRD), koji je održan u 20. i 21.4.2017. godine u Veneciji, Italija.

22.04.2017.

Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH

Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH

U Sarajevu je 19. aprila 2017. godine, u organizaciji Centra za društvena istraživanja Analitika, održana konferencija „Kako do bolje primjene evropskih antidiskriminacijskih standarda u BiH“ kojoj je prisustvovao i predstavnik Centra za sudsku dokumentaciju VSTV-a.

20.04.2017.

   1 - 6 / 40  >