Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Centar za sudsku dokumentaciju

 

Sudska praksa

Evropski sud za ljudska prava objavio je 14. maja 2020. godine 11 presuda i 8 odluka

Izdvajamo informacije o predmetima : Romić i dr. protiv Hrvatske, Kadagishvili protiv Gruzije, Papadopoulos protiv Grčke, Mraović protiv Hrvatske, Kostov i drugi protiv Bugarske, Rodina protiv Latvije, Jabłońska protiv Poljske, Astruc protiv Francuske , te Hirtu i drugi protiv Francuske.

19.05.2020.

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda

Evropski sud za ljudska prava je 12. maja 2020. godine donio 8 presuda, od kojih u nastavku izdvajamo: Sudita Keita protiv Mađarske, Danciu i drugi protiv Rumunije, Korostelev protiv Rusije i Nechayeva protiv Rusije.

14.05.2020.

Castellani protiv Francuske 13.05.2020.

više

O nama

O nama

Centar je odjel Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH čija je uspostava počela tokom 2006. godine. Osnovna funkcija Centra je omogućiti pristup pouzdanim pravnim informacijama.

30.03.2020.

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju

Stalna komisija za edukaciju i Centar za sudsku dokumentaciju se bavi pitanjima koja su u vezi sa edukacijom sudija i tužilaca, te pitanjima koja su u okviru nadležnosti Centra za sudsku dokumentaciju.

08.02.2018.

više

RSS feed
Zakoni
Adresar pravosuđa
Brzi linkovi
Aktuelnosti

Obuka o Konvenciji za zaštitu ljudskih prava i njenoj primjeni za više pravne savjetnike za sudsku praksu

Obuka je organizovana uz podršku Vijeća Evrope, u okviru projekta “Daljnja izgradnja kapaciteta pravosuđa u primjeni evropskih standarda o ljudskim pravima na nacionalnom nivou u Bosni i Hercegovini”.

10.04.2020.

Prezentacija baze sudskih odluka u CEST-u RS-a za novoimenovane sudije i javne tužioce

Predstavnici Centra za sudsku dokumentaciju Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine su u utorak, 2. aprila 2019. godine, održali prezentaciju baze sudskih odluka za novoimenovane sudije i javne tužioce u Centru za edukaciju sudija i tužilaca u Republici Srpskoj.

02.04.2019.

Nova pravna revija

Predstavljamo vam časopis “Nova pravna revija – časopis za domaće, njemačko i evropsko pravo”. Izdanja sadrže interesantnu mješavinu priloga o različitim temama iz prava Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Njemačke, iz evropskog prava, ali takođe i iz češkog prava.

16.04.2018.

Ostale aktuelnosti