Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

NOVA INSTRUKCIJA ZA UPLATU NA DEPOZITNI RAČUN

21.03.2016.

NOVA INSTRUKCIJA ZA UPLATU NA DEPOZITNI RAČUN


U okviru Jedinstvenog računa trezora otvoreni su novi depozitni računi preko kojih će osnovni, okružni i okružni privredni sudovi poslovati.
Navedeni račun su definisani kao računi javnih prihoda, što podrazumijeva obavezno popunjavanje polja «samo za uplate javnih prihoda» na nalogu za plaćanje:
ZA OSNOVNI SUD:
-Račun posebnih namjena –Depozitni računi osnovnih sudova broj: broj:5550900024605478 kod “Nova Banka”a.d.Banja Luka ili br.562-099-81301458-98 kod NLB banka a.d.Banja Luka.


- Budžetska organizacija: 1069001
- Vrsta prihoda: 223171
- Poziv na broj: potrebno je unijeti broj sudskog akta (rješenje, zaključak) na osnovu kojeg se vrši uplata (npr. ako se radi o rješenju broj: 95 0 P 051000 16 P od 31.01.2016. godine, polje „poziv na broj“ popuniti sa 0510002016 – broj predmeta i godina).
- Šifra opštine: 107 (unosi se šifra odgovarajuće opštine).
Poreski period: unosi se odgovarajući poreski period.

U nazivu „Uplatio je“ potrebno je navesti pune podatke uplatioca, kao i svrhu doznake gdje je potrebno unijeti pun broj akta na osnovu kog se vrši uplata.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh