Početna stranica Portala pravosuđa BiHOsnovni sud u Trebinju

mail print fav manja slovaveca slova

Pisarnica Osnovnog suda u Trebinju

U pisarnici Osnovnog suda u Trebinju  obavljaju se sledeći poslovi:

- prijem pismena i izdavanje potvrde o primljenom pismenu,
- formiranje i ažuriranje sudskih predmeta,odnosno kontrola kretanja sudskih spisa
- deponovanje spisa u arhivu i uništavanje bezvrijednog registraturskog materijala
- izdavanje uvjerenja o činjenicama o kojima sud vodi evidenciju (vidi Uvjerenja i potvrde),

Ove poslove obavljaju zaposleni na radnim mjestima Referenta za unos dokumenata i Referenta za upravljanje predmetima.
Sudska pisarnica smještena je u prizemlju zgrade suda u kancelariji broj 2; kontakt telefon: 059/274-440 lokal 102.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh